Hlavní město Praha má od prosince 2016 v Domě U Zlatého prstenu (MHMP) stálou expozici svého historického vývoje.

Pro výstavu byly vytvořeny unikátní hmotové i virtuální modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky. Základ tvoří model Vyšehradu, Pražského hradu, či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou. Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí – důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, Kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, Dům U Kamenného zvonu atd.).